,הדרכים מלאות באנשי ביטחון

,שהולכים בגאון מול ההמון

.ההמון שמביט עפעף לאישון

.והגורם לכל זה, הוא אריאל שרון

,שנתן פקודה ברגע אחד

,לגרש את אחיו

,ולמסור אדמות שאינם אדמותיו

,יש שאומרים, שהוא הצליח

,אבל כולנו יודעים

(או רק חלקנו)

,שגם שהיתה פה אצבע אלוקים

.היא שינתה כיוון

,לעברו של זה

.שהקים ובסוף שיקר, גירש ,עקר, והחריב

,אז מה הפלא שהוא הפסיד בגדול

,כי לאצבע אלוקים לא עושים קליקים

,ומי שעושה יפסיד את הכל

,כי בסופו של דבר

,אנשים כמו שרון 

!!!ימצאו את עצמם מחוברים לעמוד הקלון