לבכות על דברים מרגשים,

לבכות על מעשים מייסרים.

לבכות ולהתעלות,

אין סוף להפתעות...

 

אולי כאן ואולי שם?

צריך כבר להחליט, הזמן כבר עבר-

מזמן.

רק דבר אחד נשאר,

מקווה, לפחות...

להחזיק במשהו חי,

להחזיק בתקוות!