שתיקה היא לפעמים צודקת

גם כשהרעש מסביב מאוד טועה

שתיקה היא לפעמים גברת

בשמים עצובים של לב דוהה

שתקתי את המנגינה שלי

שתבין שהיא כבר שיר

שתיקה היא לפעמים הספר

של כל ליצן יהיר