עד קצווי תבל ישנן מילים

ומילותיי כבר הפכו הרגל

וצעדיי כבר החלו לגדול

וליבי החל מאדים מעוצמת הדבר

ושירי אינו שיר

ולי מנוח אינו משאיר

ודווקא עכשיו מיתריי מתנגנים

אולי ברטט אולי בפחד

"הרבה פנים לי יש

...וגם אני חושש