בלילה המוזה היא כלי לשלמות

יש אותה המון,באיכות וכמות

המילים מתרוצצות כנמלים במעונם

  ונכתבות בשיצפה ללא סוגר

והלב מתיימר  לשחות במי השיר

אך הראש את מבטו למיטה מישיר...

דמדומי בוקר מתחילים להפציע

ולכן למחשב הוראת כיבוי אני מציע...

לילה טוב

ניפגש בקרוב...