עוד מכתב ועוד מכתב

קורא ומעיין.

מי לחיים, מי לשיעמום ומי...

לחוסר ודאות...

כן...

יום עובר יום...

מסמכים מעין אלה מתאספים בערימה מכובדת על שולחני...

היום הוא שמח

ומחר הוא עצוב

אילו ידע את גורלו

היה משנה את יעודו

ובינתיים כלם  נטולי וודאות

ואני אחוז

ספיקות.