הוא נפטר

סוף סוף הוא נפטר

ממה הוא שהוא תיעב

כול ימי חייו

מגופו, מגופו הגשמי

שהזכיר לו שהוא אפסי,

שהוא זמני, שהוא אנושי

בדרך הוא נפטר

.גם מתשוקותיו מחלומותיו

אנחנו משערים שעכשיו

הוא במקום טוב יותר

מקווים אולי משאלתו

.להיות על זמני התגשמה