רוצח בכביש

 

זבנג

אופנוע עובר

זבנג

מתקרב ודוהר

זבנג

דורס לא עוצר

תאונה שוב יוצר

וחלילה חוזר.

 

כמה קל

לא לחשוב עד הסוף

מאוחר

להתחרט "זה לא טוב".

אחרי תאונה

ראו מה קרה

פצועים "זה נורא".

 

זבנג

נהג לא רגיש

זבנג

לא חושב הוא בכביש

זבנג

יוצר תאונה

הוי איזו צרה

אסון ונורא

 

זבנג....

 

 

                        בן גלית יוסף 20.7.90