אהבה עצמית

לאהוב אותי

זה לאהוב אתכם אוהבים אותי.

לאהוב אתכם

ביומיום, ימיכם, ימיי

העוברים עליכם

ועליי.

משברים העוברים עליי ועליכם

שמחות קטנות

דימעות גיל

וגיל דמעות

האח, אלה חיי!

 

בנתניה 2.1.96