אבן

 

אבן זו יכולה להיות יפה או חשופה

מכוסה טחב או שדופה

מקושקשת וממשב רוח חרוצה

אך לעולם תשכב היא במנוחה

 

אבן זו יכולה להפוך לפסל

או ללבנה בסיס לבניין גדול

יכולה להיות היא בידי ילד

או לעוף לעבר ולנתץ הכל

 

יוסף בן גלית 29/10/05