בדמיוני

בענן רקיע ציירתי לי

ציור של אלפי חיות,

וצורות.

שביקשתי להיות

כמה רגעים בעולם הדמיונות

שרוח האומנות בי נשבה

כל ענן קיבל צורה.

פעם מרובעים משולשים

עיגולים

וסתם צורות,

לא ברורות.

שצייר להנאתו המכחול

שביקשתי להיות

בעולם הדמיונות .

כשמלכת הציור הסתיימה

והענן שהיה לי להשראה

בשמי הרקיע שב כעת לשוט

כענן פשוט .

ביום בו נשבה

בעדינותה,

רוח האומנות.

‏כ"ח תשרי תשס"ו ‏31/10/2005