הרבה מילים

אז מה אם אתה לא נראה הכי טוב והפנים שלך צורחות
עיניים עצובות, והכל נראה כועס המבטים לעיתים
לא מתקרבים ללבבות של אחרים אז קח אותך
לאן שאתה צריך ותזכור, עלייך לשמור, על מה
שחשוב לך באמת, כי כמעט זה לא מספיק במונים מסוימים

וימים קשים הם לפעמים חלק טוב בסיפורים
או בשירים שאתה שומע ויודע שהם אמיתיים
כשהם לך קורים בחיים שבקלות מתהפכים ונצבעים
בלבן ושחור יש לך שני כיוונים וצריך לבחור
ואתה לא יודע אם לעצור או להתשגע.
אם לקבור את עצמך או לדעת מה עושים עכשיו

ואיך הכל נגמר לך מול העיניים הסטירות מגיעות אחת אחרי השניה
ולך לא נעים לדבר כי אתה כבר רגיל לוותר
ובלילה מרביץ לעצמך למה אני כזה טיפש
שאוכל את עצמו במקום אחרים
זה קשה להסביר אתם לא מבינים
לחצים, זה לוחץ במקומות שלא האמנתי שיכול להיות
ואני מחזיק אגרוף שלאט, לאט הולך ונפתח ואני מוכרח
לגלות את הסוף ולהישאר, לא לברוח למקום אחר
אני עוד יירגע אני ינצל, לא ארים את ידיי, לא, לא ארים את ידיי
אני עוד לא מוכן לדמיין את העולם בלעדיי
אפילו שאת מסתערת עליי ומבקשת לבצע בי את גזר הדין
שאותי ישמיד, אחרי כ"כ הרבה ימים אני פורק מעליי הרבה מילים