פואמה צופנת  נטייה

מאפשרת לי

להכחיש.

כי הפקרתי זה מכבר

כל שטר בעלוּת

וסמכתי ידיי-

קורבן שהקיז דמי.

 

בנשיפת כל האוויר הזה

מתפזרים בחדר

סימני שאלה וקריאה

שאלות רטוריות שאין לי עליהם מענה

תהיות ברורות.