אנשים שבדר"כ נמצאים מאחורי מסיכת החיים מחיצת החיים מפני אלו המתים המתים שלעזאזל לרגע לא אחראים לכך ולא אשמים וצריכה להינתן להם זכות הבחירה. מסך המוות מעניקה את במת החיים, והאדם הקטן שמופיע יום יום בלי לדרוש תשלום בלי להתעייף והעולם כולו צופה בו ודי לו במחיאות הכפיים די לו בחיויך הזוהר שהענקת לו ואם תקחו אותו לארוחה על חשבונכם, הוא יחייך - "בסבבה".