אני רק אביט. לך מותרלחייך בזויות הפה. בזמן שהזמן שלי נגמר. שיתוק.

ואז היא צועקת אל תוך הכרית בלילה "מתי זה ייגמר?" ואין לה תשובה. אין לאיש. היא כותבת זכרונות ונשארת תלויה