לפני שהגעת

חיפשתי דרכים לפשט הכל

כי עומק כבר לא מחזיק

בעולם של שקרים

רציתי אותך כי בך היה מקום

להכיל אותי

לתת לי לנשום

איתך זה נכון

והפחד נרגע כשביננו שיחה

ולא צריך מגע

רק מילה נכונה

והמשכתי ללכת

כי רק האמת מובילה

ובליל השלכת קפאתי איתך

ונשארנו קפואים

עד אשר עלה האור

התחממנו בים דמעותיי

שלקחו אותך איתי

בלי מחיצות

רק דמעות...

רק דמעות

...

והפחד נרגע כשביננו שיחה

ולא צריך מגע

רק מילה נכונה