נעלבתי

נשמתי הפגועה לא יכלה לשאת זאת

נפגעתי

נפשי הדואבה לא יכולה לעמוד בזאת

נשברתי

נשנקתי

אך דבר לא עצר מבעל האתר לזרוק את השיר הזה לפח!