זה לא היה כל כך מזמן שידעתי להחדיר בין אלפי מזדמנים שבעה טהורים ולטבול ולטפול שקרים שקט בידי, הוא חוצץ ואני מיטהרת -וכותבת זה רק כמה עולמות [שנבראים ונחרבים] שלושה מוספים שני פנים [מתגלים ומסתתרים] ואחד אלוהים שמפרידים גשי למכולת קני כמה עולמות שלושה מוספים שני פנים ואחד אלוהים בואי הביתה, נחתוך סלט, אולי נצא מזה שיר.