חדשות לבקרים נקנים, משתמרים קו-מתאר, צל-נמלא ואלוהים שלי מפיח בם תום ויצרים ומתענג מקיחקוחי תפילה ובלילותיי ההולכים וזרים חבה את חובת האיברים אולי עוד הלילה הטהור ייוושע ויווטל בלי לעתיד לבא ואני אבוא בימים באמת פגר רב-חסד ומת