בגילךְ, גם מה שנשקף מכרכר, גם הבוּז, גם בלב, הוא סוג של פיזוּז.