באמת נראה לך, שאם לא נוכל לרשום, רשתות-רשתות של פחם, כתמים על כתמים של אקוורל, אשליות של תלת מימד, במכחול, או בחומר נפסד, - נדביק מדבקות?!?!