ניסיתי להקים ביתי,

אך נפל.

ניסיתי להשחיז סכיני

אך קהה.

ניסיתי לחרוז שירי

אך חדלתי.

ניסיתי לאהוב

אך נפצעתי.

ניסיתי לחיות

אך פסקתי

מנסיונות החיים.

וידעתי

כי לא לי

העז והעצמה

כי לא לי

המלוכה

ולמדתי

להתפלל

כדי שאוכל להקים

את ביתי.