מבקש אותך

ביום

ובלילה

 

מבקש אותך

בסתיו

ובאביב

שטרם הגיע

 

מבקש אותך

קרוב

רחוק

....

 

מבקש אותך כמו שאת

כמו שאני

כמו

 שאנו חולמים

 

מבקש אותך

בתפילה

ובתחנונים

ובדמע

 

אילו ידעת

כמה תפילות

כמה מחשבות

כמה מעשים

עשיתי

ועושה

כדי למצוא אותך

שנים

אולי היית

מסייעת לי

למצוא אותך.

 

--------------------

מקווה שאת מבקשת אותי

נו... תבקשי כבר