לפנים שנוגעות בי כל פעם מחדש

-----------------------------------------

תווי פניך החזקים

אמרו כמיהה לנגיעה

שתקלוף את החוזק

ותיגע בך חשוף.

 

עצמאותך אמרה

-  לו הייתי חלש ותלוי

ואהוב וחבוק.

אבל גם,

לו הייתי חזק בעינייך.