אילו היו לי כנפיים כמו לפרפר

רק ליום אחד

אף לרגע קט

לו היו לי כנפיים כמו לפרפר

הייתי עפה מעבר למקום ומעבר לזמן

אל מקום החופש

אל מעבר לגבולות

ומעבר לזמן