כי שיכלתי את בני

והיה הוא בכי

כאב חד בבשר

מי ישביר את הכאב

מי יסביר העלם?

הסתר, ופניו נעדרו.

 

ואז בדממה בלאט

בצלילים ענוגים

במיתרי עולם,

נשמעה צעקה, זעקה חלושה

ולכאב יגיד יעקב-ישראל-

די.

          "עוד יוסף חי"