בס"ד
 

הוא שלה

והיא שלי

זה פשוט

עצוב.

הלב רוצה יותר

ולא יכול הכל

אולי

לא יכול כלום

בטוח.

תני לי ידך השניה

לשניה, אחמוד

ואעשה את האולי בטוח

ותגמלי אותי

ואותך?

ממסעו האפור

של הסיפור הפשוט

עצוב

ונצבע את החיים

בצבעים של שקיעת קיץ

ונהיה לאחד

בטוח

או זריחת חורף

ונהיה לשנים

או שלושה

רחוקים רחוקים.

 

כך וכך

נפליג ביחד ולחוד

אסופים בחשיפה

של הסוד הנורא

זקוק

לגילוי

ובסיפורי הזיקנה

יהפוך לבדיחה

או סיפור החמצה

רגע חולף

בדיבור השכינה

אשר תהיה בין שנינו

או בעברנו

לא תיזכר כשאלה

תיכתב כתשובה

בספר דברי הימים

של חיי

וחייך

לו יהי

של חיינו.