האם הוא ירים את השפופרת באם אצלצל?

גם אם זה (נניח, כי אני לא מוכן) רק לבקש סליחה?

על מה שהוא בכלל עשה, ומה שנגרם לי.

האם הוא יענה וידבר אם אתחנן בפניו?

הזדמנות שניה (בעצם, ראשונה אם סופרים בביקורתיות).

אני מבקש, יפה יפה - תן לי הזדמנות שניה.