ביום שהיית לי בעל, מזמן פעם,

נגלה בעיניי כי אתה בעל טעם.

ומאז אתה לי שותף ובעל ברית,

עבל משפחה, אותה נטפח תמיד.

בעל יצרים, רוצה להאמין שרק איתי,

ובעל מידות טובות לרוב, כן ואמיתי.

ידוע כבעל לב, תמיד טוב ומטיב,

בעל נס וניסים, נותן אדיב ונדיב

בכל נושא שיחה, חכם ובעל דיעה

ועל כל ידידך אתה בעל השפעה

תמיד מעשי, חושב ובעל היגיון,

ולהיות בעלי, זה בעל כישרון

אתה הרבה בעל ולי בעל אחד

ואני איתך בעלת נס ואהיה לעד