,הארץ לבשה את בגדיה אביב

.כתר לה שמש, פרחים סביב

,עצים לה יריעו, הירוק רן בגיל

.הגוונים ירהיבו, תפרחת בצליל

,רוך, תלטף בכנפיה, כל ציפור

.עמק וגיא ואת זה המזמור

 

,הבית, מלבושו יחליף כשר

.עטרת הגדת פסח, חג אחר

,גביעים ארבעה יישקו, יין יצהל

.ובלב, איש עצמו, קושיה ישאל

,כי מילה טובה, תחבק כל אדם

.ובא חג שמח, על כל העולם