אני טיפת הנסיך רופרט אנושית שקופה כזכוכית היקרה ביותר ביתי משתלשל ממני כזנב ארוך ודקיק של חולשה