כשהלכת אני הייתי סולווג ואתה היית פר רק שלא הבטחת לשוב ובאמת לא שבת את שירי הערש והציפייה שרתי לעצמי