אני מביט בך והדמיון בינינו מפחיד אותי

את כפופה, רועדת בקושי שומעת

 שופכת בערמומיות קיטון ביקורת לאוזניי

אני מקשיב לך

יודע שכך את מרגישה כאילו יש לך השפעה מקום בעולמי

החדר שלך מסריח, מלא בבגדים מריחי נפטלין

את מתעקשת ללבוש סחבות, להתלות בעבר פרום

כשאני דופק בדלת

את עושה עצמך כלא נמצאת וסוגרת חלון אחורי בחרישיות חורקנית

עיתונים דהויים מחקים על הדום נשכח מנסים לאלף זמן

וטלפון חוגה מזכיר ימים בהם טרחת להקשיב

בחדר יש ריח של עבר ועתיד מעורפל

קיר מתקלף מספר את שעברה נפשך

אני רוצה להגיד לך הרבה דברים, לתעד אותך לומר הננו ולהרגיש שייכות

אבל איני יכול לשקר מראתי