זה הסוף הגיע הזמן לומר שלום להיפרד מהעצב, מהיאוש, מהדיכאון ומהעצבות, זה הזמןלבכות את כל החרדות, אז שמשיהו יסתכל עליי לפני שאני הולך, שמישהו יגע בכתפי ויסיר את מבטי מטה, אני הוא האיש שבא אליכם בחלומות וצורח את נשמתו עד שיקיץ הבוקר. אל תתנו לכם לטעות בכי תמרורים , נשימות אחרונות  בלי חרטות עכשיו אני הולך ולא חוזר יותר