אב הטומאה

 

עיני ילדה מפוחדות מציצות בחושך.

מתחת לשמיכה באים לה מלאכים

רעים לגעת בכל האיסורים

ואין לאן לברוח אולי אם תשקע יותר בחשיכה

אולי אמא תגיד כבר למה היא שותקת ובוכה.

 

ורק שאבא לא יבוא

לומר לה כמה היא יפה.