המדבר.

כי נופיו השתיקוני

והדממה העולה מן הסלע

לפתה אותי בחוזקה

ושאבה אותי אל הטבע-

הנסתר והגלוי כאחד.

ורוח סערה מהים

משכה איתה גל של אהבה

שעטף אותי בחן.

 

קסם הבריאה

זוהר אלוקים

והישרתי מבט אל האופק