יד קטנה על יד גדולה. תמימות רכה של פשטות ילדותית. אני אחוז בה והיא אוחזת בי. כף ידה סוגרת חזק. וחושב: מי נאחז במי...