מריחה את הזיכרונות שלה

בעשב הטרי הרענן

רודפת אחר ציפורים

שעפות לארץ רחוקה

קוראת מחשבות כמו צועניה

ועדיין מתגעגעת למגע ידה

של אימה