דואט אהבה כמנצח בסימפוניה מוסיקלית, שוטטו ידי על גופה, כבתנועות גל ים נינוח, נכבשתי, שטפתי אל חופה. בעיני בחנתי קימוריה, שפתי חיטבו שפתיה, תשוקתי מלאה נועם, חיבוקה העצים רוחי. בדואט אהבה שוחחנו, מחוייכים כבשיר חייל. נשיקה, ליטוף, נגיעה, כמהים זה לזו בגעגוע. היא אלילתי, עלילתי, עלייתי וטוהר משכבי. אלי, עלי, בתוכי, בתוכה. נגינת מזמור הלל - ללילי, בוקרי, יומי וקיומי.