שכינה ביניהם הסתכלנו למעלה שמענו את המלאכים מבקשים, ובתחנונים חודר הקול, שואג הקול המאחד, המעלה, המיישר ומגיע אל כל ברייה ונשמה וכולם מצטרפים לקשור הכתר מעטרים בחן, מרעיפים אהבה לוקחים לכל מקום בו היינו אור אור של אמונה. הרכנו מבט, למטה וראינו את הקולות הקוראים הם זכו, הם זכו זכינו!