בין יאוש לתקווה, אני נלחם לא מרפה מהלך אני בקו הדק שבין השפיות לאבדן חושי. כן אני הוא האביר בשדה הקרב מבחוץ כה חזק ומהודר, אך מבפנים לבי נסדק. אז איך זה אצא למלחמה שבחוץ כשבתוכי אני כה מפוחד ורצוץ. כן עלמתי אני הוא האביר שראית אתמול בחוץ. על סוסו דוהר כה גאה ונחוש.