וברדת השמש מבין ההרים הנה ימים באים ימים נהדרים להדרים הד הרים עלי קולו מן המדבר ובעלות עלי הלילה בחולות ערב עלי שיחו שלא היה ולא נזרע כי השתיקה היבשה היא המדבר שלו איתי כי השתיקה את היללה האחרונה ומטיחה בפני רסיסים של חול מה שנשאר ממני וסוהר אוסר את סערי וסהר קר יורה אור על פצעי הנלעגים הנקברים בחול אל תוך הבוקר הסהרורי