הכנתי הזמנה ערב לזיכרך הגיטרה שאיש לא מעז לגעת בה בך