אדם מגיע לצומת, מה שיש לו יתמודד איתם! אדם צריך להכיר ביכולתו ולעבוד בהתאם ולדעת שהקב"ה נותן לו את הכוח לעשות ולפעול!!