ציפורניך שמקלפות ממני, לאט ובשקט מילים מילים ומשפטים שנהפכים לאמת. מתוך החושך יוצאת לה המחשבה, נחבאת מתחת לציפורניך, שם בין העור לציפורן שלך, שם נעלמות כל הזדונות ושקט של אמת מופיע, מתחת לציפורן שלך.