ללכת ולהרגיש, להגיד ולגעת בלי מילה,במבט, בפריטה על המיתר הנכון,זה שאיש לא נגע בו. את האקורד שאף אחד עוד לא שמע. וללכת,כאילו כלום,כאילו לא היה דבר. ולהשאיר רק אויר מוצק,ששמע ושכח. ששמע והשתנה. רק אויר,אויר מוצק,לזכרון אחרון של צליל נדיר, שהיית לידי,שהיית איתי,והלכת לתמיד.