בתמונת השם אביט במראה ובחידות ואף הקול ישָמע פשוט ובצלילי-שופרות אך בבואי אל הארץ לה ארצה להיגלות שָבה לה המרכבה על עקבותיה האצילוֹת