אנכי עפר, וְאפר

פרה ומקלֶה מתערבבים

לכדי מקשה

 

אני הוא, ויש

אַין ויש מתגוללים

למול עיני

 

ואתה קדוש, יושב

מעל וכאן בתחתונים

לרוב בלבולי

 

ואיני יודע, מה

נדרש ונחפץ בעליונים

מעני ממעשַי