מנקודה מסוימת ואילך אין דרך חזרה. לנקודה זו יש להגיע.

(פרנץ קפקא) אילו הלכת במישור, והיה לך הרצון הטוב ללכת, ואף על פי כן היית נסוג לאחור, או אז היה המצב נואש. אך כיוון שאתה מטפס על צוק תלול, תלול לא פחות מכפי שאתה עצמך נראה מלמטה, יכולה הנסיגה לאחור לנבוע רק מתכונת הקרקע, ואין צורך שתתייאש.  (הנ"ל)