לילה. מדבר. כוכבים
ירח שבור מאיר ממעל
אני מסתכלת
ועולים בי הרהורים
האם גם לך הוא עכשיו
מאיר כל שעל?


כמובן שלא,
ואיך אתה יכול
יש בינינו חצי כדור
שאצלי הוא זורח
אצלך הוא בורח


הייתי מחכה לקיזי' שיבוא
אם תפגוש אחד,
אנא
שלח אותו אליי,
שידרוש לי בשלומך


אך גם הוא לא יכול לבא.
הוא לא מתוכנן לתעופה
כיצד יביא לי ענף מהסאקורה
שפורחת לידך.


אין לנו קשר ירח,
אין לנו ציפור בתעופה
אולי,
נוכל להיפגש במקום צר
להידחק ברווח שבין
מחשבה למחשבה